Een Zoho implementatie

Na een eerste kennismaking, demo en keuze voor Zoho, start de implementatie. Tactick heeft een eigen werkwijze en methodes ontwikkelt om een implementatie te begeleiden, gebaseerd op meer dan 200 projecten ervaring.

We starten met inventarisatie- en behoeftesessies, wat leidt tot een duidelijke projectscope. Er ontstaan deliverables, een backlog, een planning en een tijdsinschatting.

We hebben verschillende tools (Zoho Projects of Sprints), best-practices, allerlei templates en feedbackmomenten en andere zaken om een implementatie succesvol te maken. Dit alles gebaseerd op de ervaring van 200+ Zoho implementaties!

Stap 1: kennismakingsgesprek & demo

Stap 2: Behoefte- en procesinventarisatiesessie(s)

Stap 3: Implementatie

Stap 4: Datamigratie, training en support

Stap 5: Livegang met Zoho

Lees hieronder meer.
Voorbereiding

Voor de implementatie

Een korte samenvattingen van de twee stappen voor de start van de implementatie:  
 
Stap 1: Voldoet Zoho? Is Tactick de juiste implementatiepartner?
Tijdens het salesgesprek worden de globale ambities en wensen duidelijk. Ook moet de klant overtuigt zijn dat Zoho het juiste systeem is en Tactick een bijpassende implementatiepartner.
 
Stap 2: Behoefte- en procesinventarisatie
Dan kan er over gegaan worden naar stap 2, de officiële (betaalde) behoefte- en procesinventarisatie. Daaruit volgt een projectscope en een ureninschatting / offerte voor implementatie.
De inhoud van een Zoho inrichting

Zoho implementatie

De implementatie
1. Op basis van de input die we hebben gekregen uit de BPM sessie gaan wij aan de slag om de Zoho applicatie(s) in te richten.
2. We leggen daarna de ingerichte applicaties vervolgens aan de klant voor zodat de inrichting getest kan worden.
3. De klant levert, na uitvoerig getest te hebben, de testresultaten (feedback) op aan Tactick. Wij passen op basis van de feedback de applicaties waar mogelijk aan. We werken toe naar ‘klantacceptatie’.

 

Iteratief proces
Deze stappen kunnen een aantal maal herhaald worden totdat de inrichting voldoet aan de gestelde specificaties: het is een ‘iteratief’ proces.
Stappen: Definiëren -> Bouwen -> opleveren -> testen -> feedback aanleveren -> feedback verwerken -> verwerken en opleveren -> tot klantacceptatie.
Na implementatie

Datamigratie, training en support

Zoho Datamigratie

Indien er sprake is van een datamigratie zal de import van de data in het systeem plaatsvinden. Voorwaarde is dat deze data schoon en netjes wordt aangeleverd volgens het importvoorbeeld dat wij ter beschikking stellen. Dit doen we altijd op nacalculatie.

Zoho training

Indien er sprake is van training, zal deze plaatsvinden nadat de inrichting akkoord is bevonden door de klant. Zoho training kan online of onsite.

Zoho support

Nadat de live-gang heeft plaats gevonden zal Tactick blijven ondersteunen doormiddel van een support desk. Tevens willen we blijven meedenken en de systemen door-ontwikkelen.